Gerard Prats 

Responsable creatiu.
Fundador d’aeiou al 2007.

gerard@aeiou.cat

 Xevi Almeda 

Interiorista.
A aeiou des del 2009.

xevi@aeiou.cat

 Jordi Gran 

Dissenyador gràfic i web.
A aeiou des del 2016.

jordi@aeiou.cat

 Mixu 

Gestor de xarxes socials.
A aeiou des del 2016.

hola@aeiou.cat

 Tu! 

Sí, tu com a client, passes a formar part de l’equip i del procés de disseny d’aeiou.